XORNADAS DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI) 2019.

ESI 02

Entre os días 16 e 27 de setembro desenvolvéronse as xornadas de Educación Sexual Integral (ESI) co obxectivo de compartir os múltiples aspectos traballados durante o presente ciclo lectivo na área.

De 1.º a 5.º curso de bacharelato, todo o alumnado expuxo con seriedade e compromiso os contidos de ESI aprendidos en cada unha das materias a partir dos seus enfoques particulares.

Esta posta en común, que se realizou empregando disertacións, presentacións multimedia, láminas, maquetas, entrevistas, dramatizacións e outros diferentes recursos e metodoloxías, desenvolveuse nun clima de absoluto respecto e interese.

 

 

Galería de fotos