Segundo Ciclo

Este Ciclo está integrado por Cuarto, Quinto, Sexto e Sétimo grao . Nel son obxectivos básicos profundar o encontro dos alumnos coa experiencia cultural logrando avanzar na formalización de cuestións xa expostas no ciclo anterior, afianzar o dominio de técnicas, procedementos e recursos, achegar aos nenos a novas experiencias culturais, gañar en autonomía fronte á aprendizaxe, ampliar o significado dalgúns conceptos e das relacións que os vinculan, etc.
 

Algúns dos proxectos que se abordan durante o Segundo Ciclo

 • Saídas didácticas e campamentos.

 • Feira do Libro: encontro con autores.

 • Campaña Solidaria.

 • Traballos de investigación en Biblioteca.

 • Taller de sexualidade en 6º grao.

 • Proxecto de animación á lectura.

 • Escola de narradores.

 • Proxecto en valores.

 • Xornadas deportivas intercolegiales.

 • Clases abertas de distintas áreas.(informática, inglés, teatro, idioma galego, etc).

 • Encontros con especialistas de diferentes disciplinas. ( científicas, artísticas, literarias, deportivas, etc.)

 • Actividades de articulación entre Sétimo Grao e Primeiro Ano do Secundario.