Obxetivos Institucionais

NIVEL INICIAL

Obxectivos Institucionais


Organizar actividades educativas respectando as necesidades de lecer de experimentación e expresión do menor ensino garantindo coñecementos significativos que ampliar e afondar a súa aprendizaxe. Proporcionar un clima de confianza e cariño para que os nenos gañan confianza na súa propia cognitivo , motor, afectivo , social e expresivo nas relacións cos outros e coas capacidades de coñecemento.

PRIMARIA

Obxectivos Institucionais


Proporcionar coñecementos relevantes das humanidades , ciencia e tecnoloxía e promover a comprensión do , natureza pública, colectiva e cambio histórico de tal coñecemento. Promover o desenvolvemento da personalidade , o pensamento crítico, a solidariedade social e do exercicio responsable da liberdade nos alumnos a aumentar a súa capacidade de coñecer e cambiar , facer o mundo e influencia-lo positivamente. Todo isto nun ambiente de afecto , calor, contención e respecto.

Ciclo Básico Unificado (RM 1813-1888 ) Nivel Secundario

Obxectivos Institucionais


Proporcionar aos alumnos unha base sólida de coñecementos na área das linguas , ciencias sociais , cultura e as ciencias exactas e tecnoloxía, que permite o acceso ao ensino medio. Consolidar o proceso de educación bicultural . Seguir os alumnos no seu proceso de maduración , que proporciona unha educación personalizada, incentivando o desenvolvemento de habilidades e motivacións.