Primeiro Ciclo

Sen dúbidas o inicio da Escola Primaria marca un fito importante na vida dos nenos e das súas familias.

Máis aló de que as expectativas sociais estean centradas na alfabetización, os obxectivos deste Ciclo son moito máis amplos e profundos.

Propómonos iniciar un camiño de formación integral entendendo como importantes a todas as áreas da aprendizaxe.

Sentaremos así as bases das futuras propostas pedagóxicas e convivenciales.

 

Algúns dos proxectos que se abordan no Primeiro Ciclo:

  • Organización das normas de convivencia áulicas.

  • Bibliotecas de aula. Talleres cos papás e avós.

  • Feira do Libro: encontro con autores e ilustradores.

  • Proxecto en valores.

  • Saídas didácticas e campamentos.

  • Actividades de articulación entre Preescolar e 1º grao.

  • Taller de cociña.

  • Proxecto de animación á lectura.

  • Clases abertas de distintas áreas. (informática, teatro, inglés, idioma galego, etc).