Tecnología

@        8         È           ³           “

A tecnoloxía é un conxunto de coñecementos, en permanente cambio e evolución, inherentes ás diferentes técnicas desenvolvidas ao longo da historia para brindar  respostas ás demandas das persoas e para satisfacer as súas necesidades.

Posúe un carácter social onde  interveñen  un produto ou servizo, alguén que o produce, unha necesidade ou propósito e un proxecto tecnolóxico.
 

No Primeiro Ciclo traballamos …

 • Recoñecemento de diferentes ferramentas, os seus partes e usos.

 • Construcións sinxelas de mecanismos nos que se analizan os seus elementos e funcionamento.

 • Obtención e procesos de elaboración de alimentos
   

No Segundo Ciclo traballamos…

 • Traballos de investigación sobre os procesos de delegación manual a máquinas.

 • Procesos de produción industrial, organización  e distribución das tarefas.

 • Evolución dos materiais e os seus cambios.

 • Impacto tecnolóxico na sociedade.

 • Construción de máquinas sinxelas, instrumentos de medición.

 • Construción de teares aplicando diferentes técnicas  desde o artesanal ao industrial.