Educacion Física

A nosa proposta está orientada á formación integral dos alumnos, promovendo actividades que apuntan ao coidado da saúde, ao desenvolvemento motor, social e intelectual a través da exploración e experimentación das distintas posibilidades de movemento, favorecendo a adquisición dun importante caudal de experiencias motrices que faciliten a resolución de situacións – problema.