Sala de 2 Anos

Cando os nenos desta idade inician a súa escolaridade nunha institución educativa prodúcese unha serie de transformacións que conmoven a súa vida e a do seu grupo familiar.

O instituto prepárase para darlles a benvida e fano pensando un paulatino período de adaptación.

Como institución tratamos de brindarlle un lugar onde os mozos poidan medrar respondendo a todas súas as necesidades básicas, en clima de cordialidade e harmonía.

Os docentes comparten a tarefa educativa coas familias pero non substitúena senón que a complementan.

Os contidos pedagóxicos en que se basean as actividades que se levan a cabo son:

  • Experiencias para a construción da identidade e a interacción cos outros.
  • Expresión e comunicación.
  • Exploración do medio.

Actividades:

  • Técnicas grafo-plásticas
  • Expresión corporal con papeis, telas, pompóns, cintas, etc.
  • Xogo con roletes
  • Modelado con masa
  • Cancións
  • Xogo con monicreques
  • Xogo libre nos diferentes recunchos da sala.

A institución própónse ofrecer oportunidades de aprendizaxes vinculadas cos aspectos motrices, cognitivos, sociais, expresivos e afectivos.