Quinta charla do ciclo “Universo peregrino: ciencia galega cara ao mundo”.

pedro 2

“Bol de comida caliente”.

Pedro Agostini falou no Ciclo “UniversoPeregrino” do plasma de quarks e gluóns ou “sopa primordial”, ese estado de plasma que adoptou a materia millonésimas de segundo despois do Big Bang e que agora podemos recrear e estudar nos laboratorios. Grazas Pedro!.

“Universo peregrino: ciencia galega cara o mundo” é un ciclo de charlas divulgativas online organizado polo Instituto Galego de Física de Altas Enerxías IGFAE da Universidade USC para a comunidade galegofalante internacional. Este ciclo conta co apoio, a participación e difusión do Instituto.

En momentos de illamento no que os peregrinos non poden vir a Santiago, a cidade Xacobea é a que reconstrúe as pontes e emprende a peregrinaxe cara ao mundo. Podes seguila en directo.

Info completa: igfae.usc.es

Galería de fotos