Última charla do ciclo: “Universo peregrino: ciencia galega cara ao mundo”

1
Hoxe realizouse a última charla do ciclo en galego: “Universo peregrino…”.
Carlos Pajares expuxo sobre: “Os tres primeiros minutos do Universo”. Grazas Carlos!…
Si o Universo tivese 24 horas, a materia que compoñen todo o que nos rodea formouse en tan só os 3 primeiros minutos. Desde os quarks, gluones e leptones, as partículas máis elementais e únicas, incluso a enorme diversidad das galaxias e cúmulos de galaxias, hai unha viaxe evolutiva de 13.800 millóns anos.
«Universo peregrino: ciencia galega cara ao mundo» é un ciclo de charlas divulgativas online organizado polo Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) de a Universidade de Santiago de Compostela para a comunidade galego hablante internacional. Este ciclo conta co apoio, participación e difusión de o Instituto Arxentino Galego Santiago Apóstol.
En momentos de illamento no que os peregrinos non poden vir a Santiago, a cidade Xacobea é a que reconstrúe as pontes e emprende o peregrinaje cara ao mundo.
Info completa: igfae.usc.é igfae.usc.es
Galería de fotos