MAIO: xa iniciaron as reunións informativas para o ciclo lectivo 2021

Descripción

Para os novos ingresantes en 2021 aos tres niveles de ensino. Desde sala de 2 anos a 5to ano do nivel secundario.