Educación Física

A nosa proposta está orientada á formación integral dos alumnos, promovendo actividades que apuntan ao coidado da saúde, ao desenvolvemento motor, social e intelectual a través da exploración e experimentación das distintas posibilidades de movemento, favorecendo a adquisición dun importante caudal de experiencias motrices que faciliten a resolución de situacións – problema.

Moitas son as virtudes das competencias intercolegiales: favorecen o sentido de pertenza a un grupo, a identificación coa institución, brindan parámetros de medición e avaliación dos procesos de ensino ? aprendizaxe e xeran vivencias indelebles.

Intensificar estas prácticas é unha das prioridades do proxecto de Educación Física.

Campamentos

O campamento é unha experiencia ao aire libre que proporciona oportunidades especiais para a educación, con importantes aprendizaxes sociais baseados fundamentalmente na importancia do traballo en equipo. Polas súas características, xera espazos que permiten desenvolver unha personalidade autónoma a través da necesidade de tomar decisións e resolver situacións, aprendendo a respectar e gozar do medio natural.

As actividades inclúen armado de carpas, talleres de orientación con uso de compases e confección de planos simples, primeiros auxilios, construcións, lumes, etc.