Medalla Galicia

Tenemos el agrado de informar que el Colegio ha sido galardonado con la Medalla de Galicia, en la categoría de plata.

 

FUNDACIÓN GALICIA AMÉRICA

Buenos Aires, junio de  2005.

Señores padres:

Tenemos el agrado de informar a ustedes que el Colegio ha sido galardonado con la Medalla de Galicia, en la categoría de plata. Este es un premio que entrega la Xunta para distinguir a las personas o instituciones que se hayan destacado por sus méritos al servicio de Galicia.

El Sr. Representante Legal, Don Darío Lamazares Pena, recibirá la Medalla el próximo 25 de julio en la ciudad de Santiago de Compostela.

Cordialmente.

FUENTE: xunta.es

 

O Consello da Xunta foi informado da resolución do presidente pola que se concede a Medalla de Galicia nas súas categorías de Prata e Bronce

Coas Medallas de Galicia -que se entregan cada 25 de xullo-, o Executivo galego distingue diferentes persoas e/ou institucións que teñan destacado polos seus méritos no servizo á Comunidade en calquera campo da realidade social, cultural ou económica que os faga merecentes do recoñecemento do pobo galego.

Medalla de Prata de Galicia de 2005

COLEXIO SANTIAGO APÓSTOL

Este centro de ensino foi creado en Buenos Aires grazas ao apoio financeiro do Goberno galego, despois da constitución da Fundación Galicia-América, en 1996. O propósito de creación do colexio é o de desenvolver un proxecto educativo nos ámbitos de Primaria e Secundaria. O Colexio Santiago Apóstol está integrado no seo do Centro Galicia da capital arxentina.

O colexio, que se instala nun predio que excede os 4.000 metros cadrados, propaga e difunde os valores culturais do pobo galego tales como a lingua, as tradicións, a historia, o folclore ou a arte, entre outros aspectos.

Hai sete anos que comezou a funcionar, e desde entón a cifra de alumnos foise incrementando ata chegar aos 400 actuais. Ao longo deste tempo, o centro foise facendo un oco entre a colectividade galega en Arxentina e actuamente concíbese como un referente cultural de Galicia no mundo.

O Colegio Santiago Apóstol é o primeiro centro educativo que imparte oficialmente materias curriculares galegas fóra de Galicia, co obxectivo de preservar e potenciar as tradicións da Comunidade, ao tempo que busca a apertura cara ao pluralismo nun contexto de respeto e convivencia coas diferentes manifestacións culturais. O centro busca satisfacer as diferentes opcións educativas e, ademais, xerar un conxunto de contidos extracurriculares que complementen e formen aos seus alumnos, facendo especial fincapé nas novas tecnoloxías da información e da comunicación.