Cartelera “Olímpica” de Educación Fisica

Durante o mes de Agosto a cartelera de Educación Física do nivel primario foi dedicada aos Xogos Olímpicos de Rio 2016.
Dia a dia fóiselles brindando aos alumnos información achega das competencias a realizarse e dos logros obtidos por cada disciplina .
Ademais, os alumnos de 4º, 5º, 6º e 7º grado realizaron un traballo sobre o tema, que consistiu na elección dun deportista, país ou deporte do seu preferencia sobre o cal desenvolveron un informe de participación nestes xogos olímpicos e que en breve será encarpetado e deixado na nosa biblioteca para que , cando o desexen, poidan consultalo.